Kontaktné údaje

 

Klub

           e-mail:  piveti@zoznam.sk

           web:   piveti.sahp.sk

Predseda

  Ing. Miloš Nutil

    Adresa:  Petrovice č.183, 013 53 Petrovice

    Mobil:  +421 908 240 492

    e-mail:  mnutil@seznam.cz

    web: smadnymilos.wz.cz

 

 

Tajomník

  Ing. Ján Mjartan

    Adresa:  Jedlíková 25, 010 15 Žilina

    Mobil:  +421 903 511 705

    e-mail:  mjartan.jan@zoznam.sk

   

 

 

Hospodár

  Ing. Igor Glos

    Adresa:   Clementisova 1358/47, 024 01 Kysucké Nové Mesto

    Telefón:  +421 904 232 610

    e-mail:  igor.glos@uniza.sk