KONTAKTNÉ ÚDAJE  

Klub

           e-mail:  piveti@zoznam.sk

           web:   piveti.sahp.sk

Predseda

  Ing. Igor Glos

   Adresa:  Clementisova 1258/47, 024 01 Kysucké Nové Mesto

    Mobil:  +421 904 232 610

    e-mail:  igor.glos@gmail.com

   

 

Tajomníčka

  Beatrix Bačová

    Adresa:  Jedlíková 25, 010 15 Žilina

    Mobil:  +421 905 835 862

    e-mail:  b.bacova@gmail.com

   

 

Hospodárka

  Marta Flimelová

    Adresa:   Trnavská 2, 010 08 Žilina

    Telefón:  +421 908 939 623

    e-mail:  @f.sk