PIVETI KLUB ŽILINA

Klub zberateľov pivovarských suvenírov

         

          Sídlo klubu:          B. S. Timravy 11, 010 08 Žilina

          Dátum založenia:    11.2.1999


          Údaje o kontaktnej osobe:

          Meno, priezvisko:   Ing. Igor Glos - predseda

          Adresa:               Clementisova 1258/47,
                                 02401 Kysucké Nové Mesto

          Telefón, mobil:       0908 240 492

          E-mail:                 piveti@zoznam.sk

          web:                   www.piveti.sahp.sk