Slovenská asociácia histórie pivovarníctva Martin

Záujmové združenie zberateľov pivovarských suvenírov a histórie pivovarníctva
 

Údaje o kontaktnej osobe:

Meno, priezvisko: Ing. Miloš Nutil - prezident

Adresa: Petrovice 183, 013 53 Petrovice

Mobil:  +421 908 240 492

E-mail: prezident@sahp.sk

web: www.sahp.sk